Erfaring

I mit arbejdsliv har jeg prøvet lidt af hvert. Efter de almindelige ungdomsjobs som avisbud, købmandsbud, gartner mv. har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af job. Nedenfor en kort præsentation af mine væsentligste jobs og de arbejdsområder, jeg har beskæftiget mig med.

Operativ Chef

I August 2022 blev jeg sendt til Ukraine i rollen som Operativ Chef for alle Dansk Røde Kors' aktiviteter. Jeg har ansvaret for at lede alle operationelle aktiviteter. Min rolle indebærer at udfolde Dansk Røde Kors' landestrategi, udvikle planer for programmatiske prioriteringer og føre tilsyn med udviklingen af konkrete projekter for at støtte Ukrainsk Røde Kors' løbende operationer. Jeg leder et dynamisk multinationalt Team på over 20 medarbejdere  der ale arbejder dedikeret på at nå angsitede mål såvel som agile reaktioner på opståede kriser. Med en årlig omsætning på mellem 30 og 40 millioner USD bringer jeg strategisk vision, ledelse og engagement med mig til enhver opgave. 

Landechef i Nepal

I slutningen af 2021 tog jeg til Nepal for at påtage mig opgaven som landechef for Dansk Røde Kors. Jeg  var her ansvarlig for ledelse og tilsyn med alle aktiviteter i landet. Min rolle involverede at give ledelse til det lokale team for at opnå langsigtede mål samt at yde rettidig og relevant støtte ved opståede katastrofer. Her fik jeg viderudviklet mine kompetencer inden for strategisk ledelse og nødhjælpsrespons. 

Operativ leder og koordinator

 I 2015-2021 var jeg udsendt adskillige gange i rollen som Operations Manager for både bilaterale og multilaterale nødhjælps operationer. Det bragte mig bl.a. flere gange til Nepal og Malawi til Grækenland, Sudan, Nigeria, USA, Malawi og andre "eksotiske" steder. Ind imellem dissie opgaver sad jeg "hjemme" på HQ i vores katastrofeafdeling og koordinerede andre kollegaer når de var ude samtidig med at jeg udviklede SOP'er og risikostyrings værktøjer for vores globale katastrofearbejde. Det er også i denne periode at jeg er en meget aktiv medspiller i udviklingen af IFRC's globale Emergency Team Leader Training samt andre kurser til den globale pool af surge delegater.

Beredskabs koordinator

Fra februar 2014 er jeg ansat som beredskabs koordinator i Dansk Røde Kors. Med ansvar for udvikling, planlægning, indkøb, pakning og aktivering af Dansk Røde Kors' ERU setup, er der nok at se til. Sammen med Jesper har jeg blandt andet ansvaret for vores Base Camps som jeg var udsendt med i Syd Sudan i 2012. 

Team leder i Sydsudan

I 2013 og begyndelsen af 2014 arbejdede jeg for LWF som team leader med ansvar for at etablere en nødhjælps operation i en ny oprettet flygtningelejr på grænsen til Sudan. Som implementerende partner for UNHCR havde LWF ansvaret for en operation i Unity hvor vi etablerede of ledte et "emergency child protection and education" program der hjalp op imod 20.000 flygtinge fra South Kordofan.  Med penge fra UNHCR, BPRM, ECHO og Vodafone forestod vi aktiviteter der dagligt forbedrede undervisning, beskyttelse, psyko social modstandskraft blandt lejrens tusindvis af børn

Base Camp manager

September til november 2012 var jeg udsendt som Base Camp Manager for Dansk Røde Kors. Vi etablerede og drev en lejr for nødhjælpsarbejdere fra ICRC i Syd Sudan. Lejren var placeret midt i en af verdens største og mest isolerede sumpområder, hvilket gjorde både logistik og klimatiske forhold uhyre vanskelige. Lejren skulle bygges i 40-45 graders varme midt i regntiden og alt materiel skulle flyves ind til en lufthavn 150 km væk, hvorefter der ventede en køretur på 10-14 timer ad de mest håbløse landeveje. En spændende udfordring, som jeg gerne tager imod en anden gang.

Spejdernes Lejr 2012

Fra maj 2012 til september 2012 arbejde jeg som Beredskabschef på den største spejderlejr nogensinde afviklet i Danmark. Mere end 35.000 deltager.

Min forgænger var fyret og efterlod mig ikke andet end sure miner. Med udgangspunkt i et intensivt og systematisk arbejde med de nødvendige dokumenter lykkedes det mig at re-etablere relationerne til både myndigheder og internt i organisationen. 

På selve lejren faciliterede jeg samarbejdet mellem et hospital med mere end 40 læger, en brand station, en ambulance station samt en servicevagt med næsten 100 medarbejdere. Det var også mit ansvar at være forbindelsesled mellem lejrens ledelse og myndigheder.

Meget tilfredsstillende havde vi ingen alvorlige hændelser.

Master of Disaster Management

I skoleåret 2010/2011 gennemførte jeg et master-studie på Københavns og Lunds universiteter. Studiet i Disaster Management handler kort sagt om tilegne sig de nødvendige færdigheder i katastrofe håndtering på nationalt og internationalt niveau inden for såvel natur- som menneskeskabte katastrofer.

Pederstrup Efterskole

December 2002 startede jeg – sammen med Sanne – som forstander på Pederstrup Efterskole på Lolland.

Her arbejdede jeg med at få 10-15 medarbejdere og 62 unge teenagere til at gå op i en højere enhed. En udfordrende opgave, som jeg trivedes med og ingenlunde synes var uoverkommelig, endsige umulig. Udover det ledelsesmæssige brugte jeg også tid på undervisning, vedligeholdelsesplaner, udviklingsplaner samt opbygning af skolens IT-værktøjer til såvel elever, lærere og administration.

Efter 8 år på posten, syntes vi at opgaven var løst og veg pladsen til fordel for nye kræfter. Det har været 8 år med masser af udfordringer. Et fantastisk job, som jeg har har lært en masse af og som – det er hvad man siger! – skolen synes jeg har udført fuldt tilfredsstillende.

Folkekirkens Nødhjælp

Jeg arbejdede 6 år i Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg virkede som indsamlingskonsulent, med det overordnede ansvar for planlægning og gennemførelse af vores årlige husstandsindsamling – Sogneindsamlingen. I et team arbejdede jeg meget med IT-værktøjer, databaser, logistik, projektstyring og -ledelse.

Ved særlige lejligheder – når det brændte virkelig på – støttede jeg organisationens operative katastrofeenhed med at løse logistik- og brandslukningsopgaver både i forbindelse med krisen i Kosovo i 1999 og senest i forbindelse med et minerydningsprogram i Eritrea.

Det Danske Bibelselskab

I rollen som Projekt konsulent i Det Danske Bibelselskab løste jeg en opgave med planlægning, implementering og organisering af en husstandsomdeling af Det nye Testamente til mere end 500.000 husstande i Storkøbenhavn. Uddelingen blev gennemført i tæt samarbejde med tusindvis af frivillige fra mange forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer. Jobbet indebar bl.a. at organisere kirkerne og få dem til ar arbejde tæt sammen om opgaven.

Undervisning

I de første år efter endt uddannelse arbejdede jeg som lærer på dels Måløv skole dels Syvstjerneskolen i Værløse. Jeg underviste både små og store klasser, lige som jeg brugte en stor del af tiden som specialunderviser for børn med særlige behov.

Det kommer til at vise sig at rollen som underviser og uddanner "forfølger" mig i stort alle mine jobs herefter!

Forsvaret

Mit første “rigtige” ansættelse var jobbet som officer ved artilleriet i Skive. Jeg er uddannet som reserveofficer og med rang af kaptajn har jeg varetaget de fleste job i afdelingens operative stab. Det være sig såvel operation som efterretning og logistik.