Jan Erik / Erfaring

Erfaring

I mit arbejdsliv har jeg prøvet lidt af hvert. Efter de almindelige ungdomsjobs som avisbud, købmandsbud, gartner mv. har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af job. Nedenfor en kort præsentation af mine væsentligste jobs og de arbejdsområder, jeg har beskæftiget mig med.

Beredskabs Koordinator, Dansk Røde Kors

Fra februar 2014 er jeg ansat som beredskabs koordinator i Dansk Røde Kors. Med ansvar for udvikling, planlægning, indkøb, pakning og aktivering af Dansk Røde Kors' ERU setup, er der nok at se til. Sammen med Jesper har jeg blandt andet ansvaret for vores Base Camps som jeg var udsendt med i Syd Sudan i 2012. I 2015 var jeg både i Nepal og Grækenland. Begge gange i en ny rolle som Operation Manager i vores bilaterale programmer.

Team Leader, South Sudan 2013-2014

I 2013 og begyndelsen af 2014 arbejdede jeg for LWF som team leader med ansvar for at etablere en nødhjælps operation i en ny oprettet flygtningelejr på grænsen til Sudan. Som implementerende partner for UNHCR havde LWF ansvaret for en operation i Unity hvor vi etablerede of ledte et "emergency child protection and education" program der hjalp op imod 20.000 flygtinge fra South Kordofan.  Med penge fra UNHCR, BPRM, ECHO og Vodafone forestod vi aktiviteter der dagligt forbedrede undervisning, beskyttelse, psyko social modstandskraft blandt lejrens tusindvis af boern.

Base Camp Manager, South Sudan 2012

September til november 2012 var jeg udsendt som Base Camp Manager for Dansk Røde Kors. Vi etablerede og drev en lejr for nødhjælpsarbejdere fra ICRC i Syd Sudan. Lejren var placeret midt i en af verdens største og mest isolerede sumpområder, hvilket gjorde både logistik og klimatiske forhold uhyre vanskelige. Lejren skulle bygges i 40-45 graders varme midt i regntiden og alt materiel skulle flyves ind til en lufthavn 150 km væk, hvorefter der ventede en køretur på 10-14 timer ad de mest håbløse landeveje. En spændende udfordring, som jeg gerne tager imod en anden gang.

Spejdernes Lejr 2012

Fra maj 2012 til september 2012 arbejde jeg som Beredskabschef på den største spejderlejr nogensinde afviklet i Danmark. Mere end 35.000 deltager.
 
Min forgænger var fyret og efterlod mig ikke andet end sure miner. Med udgangspunkt i et intensivt og systematisk arbejde med de nødvendige dokumenter lykkedes det mig at re-etablere relationerne til både myndigheder og internt i organisationen.
 
På selve lejren facilteredede jeg samarbejdet mellem et hospital med merfe end 40 læger, en brand station, en ambulance station samt en servicevagt med næsten 100 medarbejdere. Det var også mit ansvar at være forbindelsesled mellem lejrens ledelse og myndigheder.
 
Meget tilfredsstillende havde vi ingen alvorlige hændelser.

Master of Disaster Management

I skoleåret 2010/2011 gennemførte jeg et master-studie på Københavns og Lunds universiteter. Studiet i Disaster Management handler kort sagt om tilegne sig de nødvendige færdigheder i katastrofe håndtering på nationalt og internationalt niveau inden for såvel natur- som menneskeskabte katastrofer.

Pederstrup Efterskole 2002-2010

December 2002 startede jeg – sammen med Sanne – som forstander på Pederstrup Efterskole på Lolland.

Her arbejdede jeg med at få 10-15 medarbejdere og 62 unge teenagere til at gå op i højere enhed. En udfordrende opgave, som jeg trivedes med og ingenlunde synes var uoverkommelig, endsige umulig. Udover det ledelsesmæssige brugte jeg også tid på undervisning, vedligeholdelsesplaner, udviklingsplaner samt opbygning af skolens IT-værktøjer til såvel elever, lærere og administration.

Efter 8 år på posten, syntes vi at opgaven var løst og veg pladsen til fordel for nye kræfter. Det har været 8 år med masser af udfordringer. Et fantastisk job, som jeg har har lært en masse af og som – det er hvad man siger! – skolen synes jeg har udført fuldt tilfredsstillende.

Folkekirkens Nødhjælp 1996-2002

Jeg arbejdede 6 år i Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg virkede som indsamlingskonsulent, med det overordnede ansvar for planlægning og gennemførelse af vores årlige husstandsindsamling – Sogneindsamlingen. I et team arbejdede jeg meget med IT-værktøjer, databaser, logistik, projektstyring og -ledelse.

Ved særlige lejligheder – når det brændte virkelig på – støttede jeg organisationens operative katastrofeenhed med at løse logistik- og brandslukningsopgaver både i forbindelse med krisen i Kosovo i 1999 og senest i forbindelse med et minerydningsprogram i Eritrea.

Det Danske Bibelselskab

I rollen som Projekt konsulent i Det Danske Bibelselskab løste jeg en opgave med planlægning, implementering og organisering af en husstandsomdeling af Det nye Testamente til mere end 500.000 husstande i Storkøbenhavn. Uddelingen blev gennemført i tæt samarbejde med tusindvis af frivillige fra mange forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer. Jobbet indebar bl.a. at organisere kirkerne og få dem til ar arbejde tæt sammen om opgaven.

Undervisning

I de første år efter endt uddannelse arbejdede jeg som lærer på dels Måløv skole dels Syvstjerneskolen i Værløse. Jeg underviste både små og store klasser, lige som jeg brugte en stor del af tiden som specialunderviser for børn med særlige behov.

Forsvaret

Mit første “rigtige” ansættelse var jobbet som officer ved artilleriet i Skive. Jeg er uddannet som reserveofficer og med rang af kaptajn har jeg varetaget de fleste job i afdelingens operative stab. Det være sig såvel operation som efterretning og logistik.

Familien Krøyer | Rosengården 22, DK-4653 Karise - Danmark | Tlf.: +45 2936 2170